Skip links

Fremtidens FDV-konsept

Teknologi og bærekraft med FDV 4.0

Utforsk FDV 4.0

Normal FDV – Forvalterens hverdag

En forvalters rolle, er i stor grad å håndtere en mengde data, fra mange ulike kilder. Disse dataene gir forvalteren kunnskap til å iverksette ulike tiltak. Utfordringen er at det er alt for mye data for en person å prosessere, kunnskapen blir mangelfull, og tiltakene kan bli feil. I tillegg skapes det frustrasjon for forvalteren i hverdag. Vår påstand er at mange av dagens nye PropTech-produkter ikke løser noe, men derimot bare fører til enda mer informasjon å forholde seg til.

fjernvarme

klimaregnskap

forvaltning

sikkerhet

energikartlegging

drift

analyse

BIM

breeam in use

grønne lån

prosjektledelse

leietakere

FDV – Litt systematisert

Teknisk eiendomsforvaltning

Energiledelse

Vedlikeholdsledelse

Analyse

Fremtidens FDV-konsept

Alle systemer og data samlet og strukturert

KONTAKT OSS

Lyst til å vite mer om FDV 4.0?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan du kan komme ett steg nærmere fremtiden!

Send oss en melding